Viitori informaticieni pentru Europa Digitală

Prezentarea proiectului
Colegiul Național “Neagoe Basarab”   Oltenița a reușit să obțină o nouă finanțare nerambursabilă 
în cadrul programului european Erasmus+, prin intermediul proiectului “Viitori 
informaticieni pentru Europa digitală” (INFOED). 

Prin INFOED ne propunem dezvoltarea unui cadru educațional  care să ofere elevilor posibilitatea 
de a valorifica mai bine oportunitățile create de mediul economic.

În urma implementării acestui proiect vom dezvolta  competențele de informatică ale elevilor de 
la specializarea matematică-informatică și vom crește capacitatea acestora de integrare în medii 
social-economice diferite. Nu în ultimul rând, calitatea actului educațional va fi îmbunătățită în urma 
experiențelor de învățare prin practică și prin dezvoltarea  unor parteneriate educaționale 
la nivel european, dar și local și regional.

Pentru atingerea obiectivelor, vom încheia parteneriate cu MEP Granada, Spania (unul
dintre cei mai importanți furnizori europeni de formare profesională din cadrul programului
Erasmus+),ca intermediar și cu trei companii din domeniul IT, tot din Granada. 40 elevi din
clasele a XI-a și a XII-a de la specializările matematică-informatică vor beneficia de un 
program de pregătire practică în cele trei companii IT din Granada, totalizând 90 de ore (timp de 
3 săptămâni). Stagiul de practică în Spania va fi precedat de activități de pregătire culturală 
și lingvistică, dar și de pregătire suplimentară în domeniul  informaticii. Toate costurile (transport,
cazare, masă, practică, asigurări etc.) sunt acoperite de finanțarea prin programul european 
Erasmus+.  În urma activităților din Spania elevii vor primi Certificatul de Mobilitate Europass, 
document recunoscut la nivel european, în care vor fi înscrise competențele profesionale dezvoltate.